Prefectura, control la sânge într-o primărie constănțeană

O echipă de funcționari publici din cadrul Prefecturii Constanța, cărora li s-a alăturat un reprezentant al OCPI, a desfășurat, în baza responsabilităților stabilite prin Legea 340/ 2004 republicată privind prefectul și instituția prefectului și a documentelor de planificare internă, o verificare a modului de îndeplinire a atribuțiilor de către autoritățile publice locale. Activitatea face parte din categoria celor de control, sprijin și îndrumare pe care instituția prefectului o realizează în mod constant, la unitățile administrativ-teritoriale din județul Constanța.

Obiectivele activității de verificare au vizat, în mod prioritar, aspecte legate de:

În perioada 13-16 noiembrie a.c., Instituția Prefectului Județului Constanța a realizat o verificare a activității Primăriei Cogealac, sub aspectul îndeplinirii atribuțiilor legale.

⦁ îndeplinirea, de către primar, a atribuțiilor ce îi revin în calitate de reprezentat al statului și cele delegate și executate de către acesta în numele statului

⦁ modul de soluționare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, conform L165/2013 (privind procesul de restituire in natura sau prin compensare)

⦁ modalitatea de punere în executare a hotărârilor judecătorești

⦁ activitatea consiliului local și a secretarului unității administrativ-teritoriale.

Astăzi, 19 noiembrie a.c., în prezența domnului Dumitru JEACĂ, prefectul județului Constanța, echipa de sprijin, îndrumare și control a adus la cunoștința primarului și a personalului primăriei, constatările făcute și potențialele soluții pentru remedierea aspectelor semnalate.

De asemenea, în acest sens, la nivelul instituției prefectului urmează să fie întocmit un plan de măsuri, conform situațiilor identificate, cu termene și responsabilități clar precizate pentru autoritatea locală.

Evaluarea a reliefat necesitatea unei mai atente documentări din partea personalul primăriei în cadrul activităților curente și de respectare a termenelor în care acestea trebuie realizate.